1.Quy tắc trả vỏ rỗng

   • Vỏ bình phải còn nắp và vòi.
   • Vỏ bình phải còn nguyên tem sản phẩm.
   • Vỏ bình không bị biến dạng.
   • Vỏ bình không bị bám rong, dầu nhớt, các chất bẩn phía bên trong vỏ bình.

2.Quy tắc đổi sản phẩm do bị hư vòi, xì nước

   • Bình nước phải còn nguyên niêm phong ở nắp bình, vòi bình (đối với trường hợp bị xì chảy nước)
   • Bình nước phải còn 2/3 nước.